English to Sinhala Meaning of high - අධි


High :
අධි

අධි, උදාර, උස්, ගුවන්, ඉතා උසස්, උස, මැනවැයි, රැවටීමක්, සමෘද්ධිමත්, උතුම්, ශක්තිමත්, දැඩි, උඩඟු, අහංකාර, කෝපයට, මහා, කීර්තිමත්, අගෝස්තු, දරුණු, උග්ර, අසීමිත, කෝපාවිෂ්ඨ, රදළ පැලැන්තියට, පැටි්රක්, නිල්, ප්රමුඛ, සම්භාවනීය, සඳහන්, පොහොසත්, වොෂ් වර්ග, බොහෝ පල දරන, ධනවත්, පුරාණ, පැරණි, පෞරාණික, ප්රාථමික, පූජ්ය, ඉහත, ඉහළ, සුපිරි, කට, පොදු කාර්ය, දක්ෂ, ආඩම්බර, ලස්සන, අතිශය අසාමාන්ය, විශිෂ්ට, ඉතා පැහැපත්, සුපිරියි, වැදගත්, සැලකිය යුතු, බරපතල, ඉහළ-තබා, ආකර්ෂණීය පෙනුමකින්, සම්මාන, විශ්මිත, සම්පූර්ණ, ඉටු, පරිපූර්ණ, උසස්, ප්රධාන පෙළේ, ඉදිරියට ගමන්, ඉදිරියෙන්, නැගි එන, ආරෝහණ, අතිප්රමුඛ, විශාල, දිගු, තියුණු, පුම්බා, , පුම්බා, තරවන, ඉදිමුණු, වටිනා, ඉරා, විචිත්ර, , අනුරාගී, ගැඹුරු, බර, අතිවිශාල, ෆෙඩරලිස්ට් රචනා, දැවැන්ත, බැරෑරුම්, වියදම් අධික, ආදරණීය, ආදරණීය-මිලට, විශාල වැදගත්, මහ හඬින්, භාරදූර වගකීම, බරක්, හිතකර, හිතකාමී, වාසනාවන්ත, සුබ, සාධාරණ, සතුටුයි, බීමත්ව, අච්චාරු දමන ලද

අධි, රඟහලේ, ඉහත, කට, මත, පොදු කාර්ය, දැඩි, සැලකිය යුතු, ඉක්මනින්, ස්ථානය හිස්-, පොහොසත් ලෙස, ශබ්ද නඟා, පිටතට, ස්වර්ගයේ, ඔලිම්පස්, සියොන්, පාරාදීසයක්, අහස, ගුවන්, වපසරිය, ආකාශයේ

අධිඉහළhighersඉහළමඉහල මට්ටමක
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of high in English
Noun(1) a lofty level or position or degree(2) an air mass of higher than normal pressure(3) a state of sustained elation(4) a state of altered consciousness induced by alcohol or narcotics(5) a high place(6) a public secondary school usually including grades 9 through 12(7) a forward gear with a gear ratio that gives the greatest vehicle velocity for a given engine speed
Adjective(1) greater than normal in degree or intensity or amount(2) (literal meaning, sometimes used in combinations like `knee-high'(3) standing above others in quality or position(4) used of sounds and voices; high in pitch or frequency(5) happy and excited and energetic(6) (used of the smell of meat(7) slightly and pleasantly intoxicated from alcohol or a drug (especially marijuana
Adverb(1) at a great altitude(2) in or to a high position, amount, or degree(3) in a rich manner(4) far up toward the source
Examples of high in English
(1) It's the one thing that will keep you going when that mountain seems just too high to climb.(2) The firm says demand for industrial property from purchasers in the West Yorkshire area is high .(3) We have many women in high positions in the Church especially working in parishes.(4) I didn't get a hint of back-ache from the driving seat, or from pulling gear in and out of the high luggage area.(5) In the centre of the 10 km deep crater is a mountain almost as high as Mount Everest.(6) that cheese smells a little high(7) The fact that Britain's No 2 has a ferocious serve and a high opinion of his own abilities only makes matters worse.(8) This species ranged the high grasslands of western North America from Alaska to Mexico, while a lighter-built species (Arctodus pristinus) with smaller teeth inhabited the more heavily wooded Atlantic coastal region.(9) He had dark red hair and rather elven looking features - high cheekbones, sharp chin.(10) On the west side of the rock is a vertical wall about 8m high , covered in white and orange anemones.(11) Equally, the proportion undertaking further study is at a record high .(12) She grew up on the North Shore, and met Billy Davie when she was still in junior high .(13) Elsie was a petite woman with thick waves of dark hair and a high forehead.(14) The new Millennium wing at the National Gallery represents the marriage of high ideals and fine art.(15) he has a high position in the company(16) he was a man of high principles
Related Phrases of high
(1) high school ::
උසස් පාසැල
(2) high heels ::
අඩි උස සපත්තු
(3) high performance ::
ඉහළ කාර්ය සාධනය
(4) high blood pressure ::
අධි රුධිර පීඩනය
(5) high-tech ::
උසස් තාක්ෂණයේ
(6) fly high ::
ඉහළ පියාසර
(7) junior high school ::
කනිෂ්ට පාසල
Synonyms
Adjective
1. tall ::
උස
2. high-ranking ::
ඉහළ පෙළේ
3. high-minded ::
ඉහළ-හිතැති
4. inflated ::
පුම්බා
5. strong ::
ශක්තිමත්
6. luxurious ::
සුඛෝපභෝගී
7. favorable ::
හිතකර
8. high-pitched ::
ඉහළ ස්වරයේ
9. intoxicated ::
මත්
10. elevated in ::
ඉතා උසස් ලෙස
11. in high spirits ::
ඉහළ ආත්ම තුළ
12. gamy ::
gamy
13. eminent ::
කීර්තිමත්
14. mellow ::
සෞම්ය
Adverb
15. at great height ::
මහා උසකින්
16. richly ::
පොහොසත් ලෙස
Noun
20. high gear ::
ඉහළ ආම්පන්න
21. high school ::
උසස් පාසැල
Antonyms
1. low ::
අඩු
2. short ::
කෙටි
3. squat ::
කීපදෙයි
Different Forms
high, higher, highers, highest, highs
Word Example from TV Shows
A young man said I'd find
the High Sparrow back here.

A young man said I'd find the High Sparrow back here.

Game of Thrones Season 5, Episode 3

The High Priest gave you a mission.

The High Priest gave you a mission.

Game of Thrones Season 3, Episode 6

Now that Leonard's made me aware
of how high the genetic stakes are...

Now that Leonard's made me aware of how HIGH the genetic stakes are...

The Big Bang Theory Season 1, Episode 15

one bump,
you'll be flying high for days.

one bump, you'll be flying HIGH for days.

Breaking Bad Season 2, Episode 2

that you and Sheldon
decided to take the high road,

that you and Sheldon decided to take the HIGH road,

The Big Bang Theory Season 12, Episode 21

English to Sinhala Dictionary: high

Meaning and definitions of high, translation in Sinhala language for high with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of high in Sinhala and in English language.

Tags for the entry 'high'

What high means in Sinhala, high meaning in Sinhala, high definition, examples and pronunciation of high in Sinhala language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History